Kupujesz mieszkanie z hipoteką. Musisz to przeczytać.

mieszkanie na kredyt hipoteczny

Kupno mieszkania jest dużym przedsięwzięciem. Towarzyszy mu ekscytacja zmianą, nadzieja, radość, ale i strach przed popełnieniem błędu. Boimy się, że nie dostrzeżemy wad mieszkania, zarówno tych technicznych, jaki i prawnych. Jak uchronić się przed błędami, w trakcie kupna mieszkania? Co musimy widzieć, by transakcję zakończyć pomyślnie? 

Kto jest właścicielem mieszkania?

Właściciela mieszkania znajdziemy w dziale II księgi wieczystej. I to jest prawowity właściciel.
Można spotkać się z opinią, że w przypadku zakupu mieszkania na kredyt to bank jest właścicielem mieszkania. Nie, nie jest to prawdą. Bank jest wierzycielem ujawnionym w dziale IV księgi wieczystej, gdzie znajdują się hipoteki.

Czytaj również: Kraków miasto inwestycji

Co oznacza wpis hipoteki przez bank?

Bank ujawniając się w dziale IV księgi wieczystej ma prawo rościć sobie prawo do nieruchomości w przypadku braku spłaty kredytu, bądź przy sprzedaży nieruchomości. W praktyce wygląda to w ten sposób, że bank w przypadku sprzedaży obciążonej nieruchomości zażąda spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu.

Jak kupić nieruchomość obciążoną kredytem?

Kredyt mieszkaniowy nie jest żadną przeszkodą w sprzedaży nieruchomości. Chcąc zakupić taką nieruchomość należy uzyskać zaświadczenie z banku o hipotece. W zaświadczeniu tym muszą znaleźć się informacje o kwocie, która pozostała do spłaty. Wysokości odsetek, saldo kapitału oraz kwocie za wcześniejszą spłatę kredytu. Niezbędny jest również numer rachunku, na który należy wpłacić środki. Zaświadczenie zawiera również informację, że po spłacie danego zobowiązania bank wyrazi zgodę na wykreślenie hipoteki.

Dokument taki sprzedający otrzyma w banku, w którym zaciągnął kredyt mieszkaniowy.

Co zrobić, gdy kwota kredytu przekracza wartość nieruchomości?

Sytuacja taka może dotyczyć nieruchomości nabytych za kredyty walutowe. Jeszcze kilka lat temu kredyty we frankach szwajcarskich były częstym narzędziem finansowym stosowanym przy zakupie nieruchomości. Obecnie kwota takiego kredytu może przewyższać wartość nieruchomości. Jak poradzić sobie z taka sytuacją?

Jeśli zakup jest finansowany z kredytu hipotecznego bank poprosi o zaświadczenie z saldem pozostałym do spłaty w kwocie równiej lub mniejszej od wysokości przyznanego kredytu. Pozostałą część zadłużenia sprzedający będzie musiał sfinansować ze środków własnych.

Czytaj także: Budrem – krótka historia firmy

Zakup nieruchomości

Nieruchomość obciążoną kredytem mieszkaniowym możemy bez żadnych problemów kupić zarówno za gotówkę jak i w kredycie. Kupując za gotówkę, po uzyskaniu zaświadczenia o hipotece, część środków zostanie przelana na uregulowanie istniejącego zadłużenia. Pozostała kwota wpłynie na konto sprzedającego.

Kupując mieszkanie ze środków uzyskanych z kredytu procedura wygląda dokładnie tak samo. Wydłuża się jedynie czas realizacji transakcji, gdyż bank w pierwszej kolejności wpłaci środki na spłatę zadłużenia sprzedającego. Po przedstawieniu zaświadczenia o spłacie i wniosku o wykreślenia hipoteki uruchomi pozostałą część kredytu należną sprzedającemu.

Na koniec kupujący musi pamiętać, że wykreślenie hipoteki należy do właściciela nieruchomości. Jest to zadanie nowego właściciela.

You may also like